معرفی کتابخانه بیمارستان

کتابخانه بیمارستان، یک کتابخانه بیمارستانی است که از تاسیس و شروع به کار بیمارستان آغاز به فعالیت نموده است. فضای کتابخانه در حدود ۳۰۰ متر مربع است که ظرفیتی بالغ بر ۵۰ نفر را پشتیبانی میکند. مخزن منابع کتابخانه به صورت سیستم باز اداره می شود. رده بندی کتابها به روش  NLM است. امکان جستجوی اطلاعات کتابشناختی، از طریق نرم افزار کتابخانه آریان توسط متصدی امانت وجود دارد.