تماس با ما

ایمیل کتابخانه بیمارستان :
 
sinalib@mrgums.ac.ir    
       sinahospital@tums.ac.ir
شماره تماس: 041-37461180        
آدرس: آذربایجان شرقی، مراغه، خیابان 17 شهریور
آدرس پستی: ۵۵۱۵۸۷۸۱۵۱
ساعت کاری: ۷.۳۰ الی
۱۴.۳۰
نمایش google maps