تاریخ : سه شنبه 1 شهريور 1401
کد 12

اختصاص قفسه‌های جدید برای کتب پزشکی

اختصاص قفسه های جدید در کتابخانه مرکزی دانشکده برای کتب پزشکی
با حضور دانشجویان جدیدالورود پزشکی، کتابخانه مرکزی دانشکده با نظر سنجی از اساتید پزشکی مطابق کوریکولوم آموزشی این رشته اقدام به خرید کتب پزشکی جدید و اختصاص مکان مجزا  و قفسه های جدیدی برای این رشته کرد.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 1 شهريور 1401
  • توسط معاونت آموزشی
  • تعداد بازدید 0